Hart van Frankrijk
Image default
Business / Marketing and Advertising

Bij Ooglift staat bij een ooglidcorrectie de veiligheid voorop

Voor het uitvoeren van een ooglidcorrectie bent u bij Ooglift in veilige handen. Met meer dan 19.000 behandelingen zijn de oogartsen van Ooglift de meest ervaren oogartsen van Nederland als het gaat om ooglidcorrecties. Ooglift werkt enkel met micro-instrumentarium. Dit instrumentarium wordt niet voor andere operaties gebruikt. De kliniek wordt jaarlijks door de KIWA gekeurd en beschikt over het ZKN keurmerk (Zelfstandige Klinieken Nederland) en is ISO-9001 gecertificeerd.

De ooglidcorrecties worden uitgevoerd door gespecialiseerde oogartsen

Bij Ooglift kunt u er zeker van zijn dat u voor uw ooglidcorrectie onder behandeling bent bij een zeer ervaren medisch specialist.

Oogartsen-oogchirurgen worden specifiek opgeleid tot het verrichten van ooglidcorrecties. Het uitvoeren van ooglidcorrecties vormt een uitgebreid en officieel onderdeel van de opleiding tot oogarts-oogchirurg. Belangrijk hierbij is uiteraard de cosmetische kant, maar essentieel de optimale werking van het oog. Zo besteedt een oogarts-oogchirurg ook aandacht aan de eventuele (negatieve) effecten van een ooglidcorrectie op bijvoorbeeld de knipperreflex en de kwaliteit van de traanfilm.

De keurmerken van Ooglift

Ooglift heeft het ZKN-keurmerk (Zelfstandige Klinieken Nederland), is ISO-9001 gecertificeerd en werkt volgens de WIP-richtlijnen. Dit betekent dat alle veiligheidskenmerken waaronder hygiëne en steriliteit gewaarborgd zijn. Daarnaast wordt er gewerkt volgens de wet bescherming persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat uw gegevens bij Ooglift in goede handen zijn.

ZKN-Keurmerk

Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar úw gezondheid centraal staat. Klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en worden periodiek door het keuringsinstituut KIWA gevisiteerd. Ook hebben ze een klachtenprocedure en zijn ze aangesloten bij de geschillencommissie.

WIP-richtlijnen

Ooglift beschikt over de modernste apparatuur en werkt volgens de richtlijnen van de Wet Infectie Preventie. Hierbij is bewust gekozen voor een nog betere autoclaaf (sterilisator) dan degene die volgens de WIP-richtlijn zou volstaan.

Instrumentarium specifiek en alleen voor ooglidcorrecties

Bij Ooglift gebruikt men uitsluitend micro-instrumentarium wat specifiek is ontwikkeld en gemaakt voor oogheelkundige microchirurgie en ooglidcorrecties. U heeft dan ook de zekerheid dat u met het juiste instrumentarium wordt geholpen. Dit verhoogt de veiligheid en vanwege het micro-instrumentarium kan er nauwkeuriger worden gewerkt.