Hart van Frankrijk
Image default
Banen en opleidingen

Een vaststellingsovereenkomst WW aanvragen bij ontslag

Als je wordt ontslagen dan krijg je met veel dingen te maken, een van die dingen is het gesprek dat je moet voeren met de werkgever die je heeft ontslagen en daarna krijg je dan een hapklare vaststellingsovereenkomst WW aangeboden waar je akkoord mee kunt gaan of tegen in kunt gaan. In deze overeenkomst staan alle zaken geschreven die je nodig hebt voor het proces dat je nu moet ingaan nu je bent ontslagen. Deze overeenkomst heb je ook nodig om een WW uitkering aan te kunnen vragen. Een WW uitkering is een uitkering die je ontvangt wanneer je ontslagen bent en werkloos bent. Je hebt dit opgebouwd in het aantal jaren dat je werkzaam bent geweest. Voor ieder jaar dat je hebt gewerkt krijg je het recht op een maand uitkering van de ww. Heb je dus 3 jaren gewerkt in loondienst, zal je recht hebben op een uitkering van 3 maanden. 

Uitkering

Hoeveel uitkering je krijgt van het WW is afhankelijk van het laatst verdiende salaris bij de vorige werkgever. Je krijgt een percentage van 70% van het laatst verdiende loon. Dit wordt allemaal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst WW waar de zaken van kunnen worden doorgegeven aan de instelling die de WW aan je gaat uitkeren. Het is dus belangrijk dat alles goed in deze overeenkomst wordt vermeld, zodat je de juiste bedragen gestort kan krijgen. 

Specialist

Om te kijken om de vaststellingsovereenkomst WW goed is opgesteld kan je de hulp inroepen van een specialist op dit gebied. Die zal dan goed kijken naar de manier van het opbouwen van de overeenkomst en kijken of er nog addertjes onder het gras zitten. Dit wordt allemaal gedaan onder hand van de specialist en je zal aan het einde van de controle een advies krijgen waar je mee aan de slag kunt gaan.