Hart van Frankrijk
Image default
Business / Marketing and Advertising

Internet Marketing, de begrippen

Geen ander marketing onderdeel kent zoveel, vaak nieuwe, begrippen als internet marketing. En zelfs internet marketing wordt regelmatig anders genoemd, soms terecht, soms niet. Online marketing is het meest voorkomende “synoniem” voor internet marketing en dat klopt redelijk, maar digital marketing te gebruiken voor internet marketing is niet correct. Digital marketing kan zowel online als offline gebruikt worden, terwijl internet marketing slechts online (vandaar het gebruik van de term online marketing) gebruikt wordt. Twee begrippen binnen internet marketing die essentieel zijn, zijn content marketing (zonder inhoud is het erg leeg) en zoekmachine optimalisatie (SEO – Google kent uw website niet zonder deze activiteit…).

Enkele internet marketing begrippen

Internet marketing kent werkelijk zeer veel verschillende onderdelen (begrippen), allen hebben te een speciale rol binnen internet marketing. Door de steeds veranderende technieken (van traditionele de desktop, via iPad naar smartphones (en wat komt er nog aan)), komen er ook steeds nieuwe mogelijkheden beschikbaar en die moeten een plaats en naam hebben binnen internet marketing. Vooral de vaak boeiende nieuwe begrippen maken het niet eenvoudig voor buitenstaanders. In het kort enkele wat vaker voorkomende en gebruikte begrippen: E-mail marketing Richt zich direct per mail op een grote groep bedrijven mensen. Wordt steeds minder gebruikt, daar de regelgeving het steeds moeilijker maakt en daarnaast niet meer effectief is gezien het feit dat de meeste ontvangers geen interesse hebben en segmentatie/doelgroep moeilijk is; Content marketing Het informeren van een doelgroep op basis van relevante, waardevolle content met als doel de doelgroep te interesseren en te binden; Artikel marketing is eigenlijk een onderdeel van content marketing. Het doel van artikel marketing is goed content creëren en managen ten behoeve van content marketing; Digital marketing Maakt gebruik van digitale “hulpmiddelen” zoals video (bijv. YouTube), social media en dergelijke om interactief met de doelgroep te communiceren, dit kan zowel online (dan is het nog een onderdeel van internet marketing) als offline (bijv. met behulp van interactieve schermen); Augmented marketing Een nieuw onderdeel van internet marketing. Augmented marketing maakt gebruik van “virtual reality” en 3D technieken om producten, diensten of organisaties te visualiseren. Hierbij gaat het gevoel ontstaan dat iets “live” plaatsvindt; Branded content Hiermee wordt een bepaald merk (brand) zoveel mogelijk herkenbaar neergezet. Bijvoorbeeld in films uit Nederland zie je vaak dat de mensen Heineken bier drinken en in de koelkast hebben. Doel is dat consumenten zich ermee verbinden; SEO Zoekmachine optimalisatie is noodzakelijk om (beter) vindbaar te worden binnen de zoekmachines. SEO bestaat primair uit twee onderdelen: On-page en Off-page, on-page staat voor alle maatregelen die genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat een website voldoet aan alle eisen van de zoekmachine en off-page bestaat uit alle activiteiten die ervoor moeten bijdragen dat vanuit andere plaatsen binnen het internet uw website gestimuleerd wordt. Artikel marketing is hier een zeer goed hulpmiddel bij.

Internet marketing blijft veranderen

De online- internet wereld veranderd snel en zal de komende jaren ook blijven veranderen, daardoor is internet marketing ook zeer dynamisch. Nieuwe definities, modellen, technieken en onderdelen komen net zo snel als ze weer verdwijnen, waarbij soms het wiel voor de 2de of 3de keer wordt uitgevonden. Wat opvalt is, sinds de gebruikers dankzij het internet steeds toegankelijker en mondiger zijn geworden. Wat overigens vrijwel zeker niet zal veranderen is dat de rol van content marketing binnen internet marketing altijd al een belangrijke rol heeft gespeeld en dat deze rol steeds belangrijker is geworden. Daarnaast worden er soms extra begrippen aan internet marketing toegevoegd zonder dat duidelijk is waar ze voor staan.