Voor het genereren van leads is online marketing de snelst groeiende vorm van direct marketing. Ook in Duitsland is dit het geval, hier noemen ze dit overigens Kundenakquise. Door de recente technologische vooruitgang is een digitaal tijdperk van marketing aangebroken. Het algemeen verbreide gebruik van internet en andere krachtige nieuwe technologieën heeft grote gevolgen voor kopers en de marketeers die hen bedienen. Veel zaken worden tegenwoordig afgehandeld via digitale netwerken die mensen en bedrijven verbinden. Internet, een groot openbaar web van computernetwerken, verbindt allerlei gebruikers over de hele wereld met elkaar en met een enorm groot reservoir gegevens.

Internet groeit nog steeds hetgeen goed is voor Kundenakquise

Het internetgebruik blijft gestaag groeien. De internetpenetratie van huishoudens in de landen van de Europese Unie varieert. De penetratie is het hoogst in Zweden, waar 75,6 procent van de bevolking toegang heeft tot internet, gevolgd door Portugal (73,8 procent), Nederland (73,3 procent) en Denemarken met een penetratie van 69,2 procent. Er zijn momenteel meer dan 252 miljoen internetgebruikers in de uitgebreide EU, die samen het resultaat van een groei van 167,8 procent tussen 2000 en 2007 voor hun rekening nemen. Zoals je ziet in tabel 18.1 is internetgebruik onevenredig sterk gestegen in de pas toegetreden landen, met name Letland, Roemenië, Litouwen, Bulgarije en Tsjechië. Volgens Internet World Stats bedroeg het aantal webgebruikers begin 2007 mondiaal bijna 972 miljoen, een stijging van bijna 700 miljoen in 2004. Volgens een andere bron zal de online populatie in 2010 mondiaal ongeveer 1801 miljoen bedragen. Producten en diensten Nederlanders brachten in 2008 gemiddeld 80 minuten per dag door op internet. Dat is bij een verdubbeling ten opzichte van 2006. De Nederlander kijkt gemiddeld 138 minuten via het internet en televisie, leest 15 minuten de krant per dag en 4 minuten in reclamefolders. Het lezen van de krant wordt steeds meer digitaal gedaan met de komst iPads en andere tablets. Binnenkort verwacht zullen de meest recente internetpenetratie gegevens beschikbaar worden gesteld door de EU.

Kundenakquise en EU-regels

De EU-regels worden voortdurend gemoderniseerd. Eind 2007 namen het Europese Parlement en de Europese Raad een nieuwe richtlijn Televisie zonder grenzen 2007/65/EG aan als antwoord op recente technologische ontwikkelingen met het doel om in heel Europa een gelijk uitgangspunt te creëren voor de opkomende audiovisuele mediaservices, zoals video-on-demand, mobiele televisie en audiovisuele services op digitale televisie. De richtlijn vormt een nieuw regelgeving kader voor Europese televisie en televisieachtige services in het digitale tijdperk en bevestigt het EU-beleid voor consumentenbescherming, bescherming van minderjarigen en het bevorderen van eerlijke en ethische reclamepraktijken.