Hart van Frankrijk
Image default
Business / Marketing and Advertising

Teksten voor artikel marketing

Zonder teksten, geen artikel marketing. Artikel marketing heeft artikelen nodig om te publiceren op externe website met een verwijzing naar uw website. Het doel van artikel marketing is het naar boven “drijven” van uw website. Zoals gezegd, artikel marketing heeft artikelen nodig. Een artikel is in principe niets anders als een tekst. Met behulp van artikel marketing kan deze tekst eventueel voorzien worden van een afbeelding of een (YouTube) video. Daarnaast kan er met behulp van artikel marketing een verwijzing gelegd worden naar uw website. Echter, primair, heeft artikel marketing teksten nodig. En deze teksten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De teksten moeten inhoudelijk gaan (of op zijn minst een verbinding hebben) met de producten of diensten van de website waarnaar de teksten verwijzen. Binnen de teksten moet een relevante verwijzing staan naar de website. Voor artikel marketing moeten er continue unieke teksten geschreven worden, ze moeten zoals eerder vermeld relevant zijn aan de te promoten website(s). De teksten moeten altijd op zijn minst uit 400 woorden bestaan en een anker tekst (link verwijzing) bevatten die wijst naar de te promoten website(s). De artikelen moeten gepubliceerd worden op externe, relevante, websites.

Anker teksten bij artikel marketing

Met behulp van artikel marketing wordt door gebruik te maken van een anker tekst een verwijzing binnen het artikel gelegd naar de te promoten website. De anker teksten moeten redelijk gevarieerd gebruikt worden. Echter is het noodzakelijk dat ze een relatie hebben naar de te promoten website en het belangrijkste zoekbegrip of zoek woord binnen deze website. Stel u heeft een website over “artikel marketing” die naar boven moet gaan in Google dan is het belangrijkste begrip op de te promoten website is “artikel marketing”. Men zou denken dat alle anker teksten “artikel marketing” moeten zijn. Dit wordt eerder afgestraft door Google dan gewaardeerd, in de ogen van Google is dit onnatuurlijk. Google waardeert een variatie van anker tekst inhoud duidelijk meer. In procenten zou de verdeling ongeveer als volgt zijn: 5% – 10% van de anker teksten moet alleen maar het unieke begrip (“artikel marketing”) bevatten. De overige 90% – 95% moet een verdeling zijn tussen frases (bijv. “artikel marketing oplossingen” of “artikel marketing en internet marketing”, enz.). Hierbij is het zinvol te kijken op wat voor frases regelmatig gezocht wordt, al is dit slecht enkele malen gemiddeld per maand. Een “harde” link verwijzing (URL genoemd, bijvoorbeeld “www.artikel-marketing.nl” als anker tekst) is ook iets dat regelmatig gebruikt kan worden. Ondanks het feit dat “geleerden” schrijven dat zaken als “klik hier” ook belangrijk zijn, kan men dat beter vermijden. Begrippen waarin “artikel marketing” voorkomt of de URL zijn veel sterker en logischer.

Unieke teksten en artikel marketing

Naast bovenstaande is het belangrijk dat iedere tekst voor artikel marketing of content marketing uniek is. Uniek is een relatief begrip, wanneer een tekst 60% – 70% anders is dan bestaande teksten, vindt Google dit unieke content. Indien men duidelijk onder dit percentage zit, of teksten kopieert vanuit het internet, ziet Google dit als “duplicate content” en straft dit af met een lagere ranking. Hoe sterker aan bovenstaande wordt vastgehouden, hoe meer succes er verkregen wordt met artikel marketing.