Hart van Frankrijk
Image default
Kinderen

Kinderen die opgroeien met het usher syndroom

Wist je dat het usher sydroom verschillende types heeft. Deze worden onderverdeeld in drie verschillende groepen, namelijk USH1, USH2 en USH3. De ziekte van usher is erfelijk en speelt ook vaak al op hele jonge leeftijd op. Kinderen met het syndroom van usher doof en blind worde geboren of zullen dat worden naarmate ze ouder worden. Buiten deze minderheden brengt het usher syndroom nog veel meer problemen met zich mee. Het is heel zwaar waar deze kinderen mee moeten leren leven, het is daarom belangrijk te weten wat je kunt verwachten om ze hier ook in te steunen.

 

Slecht evenwicht kunnen houden

Kinderen met ush1 hebben veel problemen met evenwicht. Dit maakt eenvoudige bewegingen zoals het zitten, kruipen en hardlopen erg lastig voor ze. Dit zorgt ervoor dat deze kinderen later niet zitten, die van andere leeftijdsgenoten staan. Ongeveer de helft van de kinderen met USH3 lijdt eraan. Gelukkig komt het bij kinderen met USH-2 bijna niet voor om overgewicht te hebben.

Trage lichamelijke ontwikkelingen

Een vertraging tijdens de ontwikkeling moet vaak doen met het probleem van het evenwicht. Ze kunnen aanzienlijk minder snel bewegen dan normale kinderen van dezelfde leeftijd. Zo is het leren fietsen voor deze kinderen haast onmogelijk. De andere twee soorten van het USHER-syndroom hebben essentiële minder problemen.

 

 

Hulpmiddelen voor usher syndroom kinderen

Helaas kunnen kinderen eerder niet worden geholpen met de problemen, ongeacht ouders die niets ondersteunen om ervoor te zorgen dat het sneller zou gaan. Maar kinderen kunnen worden geholpen met gehoorapparaat of zonnebril omdat ze vaak overgevoelig zijn voor de zon

https://ushersyndroom.nl/