Hart van Frankrijk
Image default
Gezondheid

Moet ik naar de dokter integratie en ICT in de zorg

Moet ik altijd naar de dokter?

Het is meestal het beste om een arts te raadplegen als je je ziek voelt, vooral als de symptomen ernstig of aanhoudend zijn. Een arts kan je juiste diagnose stellen en je de juiste behandeling geven. Bovendien, als je symptomen ernstig zijn of als je in een risicogroep valt, zoals oudere volwassenen of mensen met onderliggende gezondheidsproblemen, is het belangrijk om zo snel mogelijk naar een arts te gaan.

Aan de andere kant, sommige milde kwalen, zoals een verkoudheid of griep, kunnen thuis worden behandeld met zelfzorgmaatregelen, zoals veel drinken, rusten en alledaagse medicijnen tegen de symptomen zoals paracetamol. Om die reden is moetiknaardedokter.nl in het leven geroepen. Een landelijk platform waar iedereen informatie kan inwinnen om te kijken wanneer je wel of niet per se contact moet opnemen met je huisarts. Het is een landelijk initiatief om de druk op huisartsen te verlichten. Bij Vcare hebben we daarom ook een slimme integratie ontwikkeld met de zelftriage module “Integrator MINDD”. Hiermee krijgt u alleen de echt urgente telefoontjes aangeboden. Hiermee worden uitgebreide gesprekken op basis van urgent niveau voorkomen en dat scheel veel tijd.

Als je toch twijfelt of je naar een arts moet gaan, kun je ook contact opnemen met je huisarts of een triage-lijn voor medisch advies. Het is altijd belangrijk om naar je lichaam te luisteren en professioneel advies te vragen als je je ongerust maakt over je gezondheid.

Het belang van innovatie in de zorg in Nederland

Innovatie in de zorg is belangrijk omdat het kan helpen bij het verbeteren van de gezondheidszorg voor mensen over de hele wereld. Er zijn een aantal manieren waarop innovatie in de zorg kan helpen:

 • Behandelingsmethoden verbeteren: Innovatie kan leiden tot nieuwe behandelingsmethoden die meer effectief zijn dan bestaande methoden. Dit kan leiden tot betere gezondheidsresultaten voor patiënten en kan ook helpen bij het verminderen van de kosten van de gezondheidszorg.
 • Toegang verbeteren: Innovatie kan leiden tot nieuwe manieren om gezondheidszorg te leveren, zoals telemedicine, waardoor mensen in afgelegen gebieden of met beperkte mobiliteit toegang hebben tot medische zorg.
 • Kosten verminderen: Innovatie kan leiden tot efficiëntere manieren van werken die kosten verminderen, zoals automatisering van administratieve taken of het gebruik van robots in chirurgie.
 • Patient centric aanpak: Door innovatie te brengen in de zorg kan de patiënt centraal worden gesteld, waardoor het proces van behandeling en herstel efficiënter wordt en de patient meer betrokken wordt bij de eigen zorg.
 • Levensverlenging en kwaliteit van leven verbeteren: Innovatie in de zorg kan bijdragen aan verlenging van leven en verbetering van kwaliteit van leven voor mensen met chronische aandoeningen of levensbedreigende ziekten.
 • Door de technologische ontwikkelingen worden er ook steeds meer innovatie mogelijkheid in de gezondheidszorg. zoals bijvoorbeeld het gebruik van AI in diagnostiek, Machine learning modellen die kunnen helpen bij besluitvorming, enz.

Innovatie in de zorg kan dus vele vormen hebben, maar het doel is altijd hetzelfde: een betere gezondheidszorg voor iedereen.

Veilige ICT in de zorg bij vcare

Vcare beschikt over het ISO 27001 en NEN 7510 certificaat. Dit betekent dat wij voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens in de zorg, het voorkomen van ongewenste toegang en uitgebreide verslaglegging en toegangscontrole. Er zijn daarnaast ander manieren waarop de kwaliteit van ICT in de zorg kan worden bewaakt:

 • Regelgeving: Er zijn nationale en internationale regelgevingen die de kwaliteit van ICT-systemen in de gezondheidszorg reguleren. Deze regelgeving kan zorgen voor veiligheid en vertrouwelijkheid van patiëntengegevens, en eisen voor de beveiliging en integriteit van de systemen.
 • Certificering: ICT-systemen in de gezondheidszorg kunnen worden gecertificeerd door onafhankelijke organisaties, zoals de International Organization for Standardization (ISO) of de Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), om te voldoen aan specifieke kwaliteitseisen.
 • Auditing: Periodieke audits van ICT-systemen in de gezondheidszorg kunnen worden uitgevoerd om te controleren of de systemen aan de kwaliteitseisen voldoen. Dit kan worden uitgevoerd door interne teams of externe auditors.
 • Monitor en evalueer: De prestaties van ICT-systemen in de gezondheidszorg moeten worden gemonitord en geëvalueerd om te controleren of ze aan de verwachtingen voldoen. Deze evaluatie kan het gebruik van Key Performance Indicator (KPI’s) en andere meetmethoden omvatten
 • Betrek de gebruikers: Een andere manier om kwaliteit te bewaken is door regelmatig feedback te vragen aan de gebruikers van de systemen, zoals artsen, verpleegkundigen en administratief personeel. Dit kan worden gedaan via enquêtes, interviews of focusgroepen.
 • Continu verbeteren: Continu bekijken hoe de systemen kunnen worden verbeterd en regelmatig updates uitvoeren en systemen testen, is ook een manier om kwaliteit te bewaken.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de kwaliteit van ICT in de gezondheidszorg niet alleen afhangt van de technische aspecten van de systemen, maar ook van hoe deze worden geïmplementeerd en gebruikt. Daarom is een integrale aanpak nodig om de kwaliteit van ICT in de gezondheidszorg te bewaken, waarin technische, organisatorische en menselijke aspecten worden meegenomen.